Begeleider in de kinderopvang

Beroepsprofiel

De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij/zij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij/zij rekening met leeftijd, belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket. Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de alle opleidingsuren alternerende tewerkstelling gepresteerd werden.

Lesinhoud

De opleiding begeleider in de kinderopvang is lineair opgebouwd (niet modulair). Volgende competenties komen aan bod:

  • Eigen werkzaamheden organiseren (eigen takenpakket plannen en uitvoeren, handelen vanuit een pedagogische visie,…)
  • Vereiste beroepshoudingen beheersen (beleefd zijn, luisteren, met stress omgaan,…)
  • Methodisch werken (begeleidingsplan uitvoeren, observaties uitvoeren en rapporteren,…)
  • In team werken
  • Met en binnen het sociale netwerk van de jonge zorgvrager werken
  • Instaan voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van het kind (EHBO, aangepaste gezonde voeding bereiden,…)
  • In dagelijkse situaties omgaan met het kind (voor gepaste sfeer zorgen, leefregels toepassen,…)
  • Activiteiten voor individuele kinderen en groepen plannen, organiseren en begeleiden
  • Op gevaar en onverwachte situaties volgens de vastgelegde procedures en afspraken inspelen
Partners

Samenwerking met LOOA vzw Hasselt voor aanloopfase werk o.a. basisscholen van het GO!

Enkele werkgevers: BS Ter Duinen Hechtel, BS De Wingerd Pelt